.


ABEKA FÖR KRAFTEN VIDARE!

ABEKA startades i Nyköping 1995 och varje år har vi haft en stark utveckling. Våra kunder finns i hela landet, främst inom eldistribution, förnyelsebar energi och tung industri.   ABEKA är en kompetent samarbetspartner från konstruktion och byggnation till helt färdiga elanläggningar för 0,4 till 400 kV.


   
 
 
  

 

Industri 

Med vår höga kompetens och långa erfarenhet tar vi kraften till industrin. 
 

Förnyelsebar energi

Naturens kraft finns omkring oss hela tiden. ABEKA värnar om den kraften.
 

Infrastruktur

ABEKA arbetar så att kraften
inom infrastrukturen ständigt är tillgänglig.
 

eldistribution

ABEKA har kraften att utföra uppdrag inom såväl låg- som högspänning.
ABEKA - Norrköpingsv 5A - 611 38 Nyköping - Tel 0155-29 10 20 - Fax 0155-29 10 25 - info@abeka.se
 
 
  ABEKA - Norrköpingsv 5A - 611 38 Nyköping - Tel 0155-29 10 20 - Fax 0155-29 10 25 - info@abeka.se sidfot : Dölj/ Visa